માત્ર 10 મિનિટ માં ઓનલાઇન ચૂંટણી કાર્ડ મેળવો | How To Apply For Election Card Online | Voter Helpline

માત્ર 10 મિનિટ માં ઓનલાઇન ચૂંટણી કાર્ડ મેળવો | How To Apply For Election Card Online : તમે જો તમારી ઉમર ૧૮ વર્ષથી ઉપર છે. તમારી પાસે ચૂંટણી કાર્ડ હોવું જરૂરી છે. પહેલા તો ચૂંટણી કાર્ડ ની અરજી કરવા માટે ઘણા ધક્કા ખાવા પડતાં હવે તમે આ ડિજિટલ યુગ માં તમે ઘરે બેઠા ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો તમારા મોબાઈલ માં કે પછી તમારા કોમ્પ્યુટર માં ખુબજ સરળ રીતે.

માત્ર 10 મિનિટ માં ઓનલાઇન ચૂંટણી કાર્ડ મેળવો

તો ચાલો જાણીએ સ્ટેપ દ્વારા કે તમે મોબાઈલ દ્વારા ચુંટણી કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તે ની સંપૂર્ણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી આ લેખ માં આપેલી છે.

How To Apply For Election Card Online

1) નવું ચૂંટણી કાર્ડ કઢાવવા માટે સૌપ્રથમ તમારે તમારા મોબાઈલ માં Voter Helpline application ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે. જે playstore અને appstore માંથી તમે download કરી શકો છો.

2) એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી લીધા બાદ તેને ઓપન કરશો એટલે તમને નીચે દર્શાવેલ મુજબ પેજ જોવા મળશે જેમાં તમે Login, Registration કરી શકો છો. જો તમારે લોગીન કર્યા વગર જ ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કરવી હોય તો તમે Skip Login કરી શકો છો. (voter id card online application form)

3) Skip Login કર્યા બાદ તમનેે નીચે દર્શાવેલ મુજબ પેજ જોવા મળશે

જેમાં તમારે Explore પર ક્લિક કરવાનું રહેશે , ત્યારપછી Apply Online (New) પર ક્લિક કરવાનું રહશે,પછી New Voter Registation pr ક્લિક કરવાનું રહેશે.

4)  ત્યારબાદ તમને ફોર્મ જૉવા મળશે તેમાં તમને વિગતો જોવા મળશે જેમાં જન્મ તારીખ રાજ્ય અને જન્મ તારીખ નો પુરાવો અપલોડ કરવાનો રહેશે. અને જો અરજી વખતે અરજદાર ની ઉમર ૨૧ થઈ ગઈ છે તો Age Declaration form ભરી ને અપલોડ કરવું પડશે.

5) ત્યારબાદ તમારા પાપા કે સબંધી નું નામ લખવાનું રહેશે અને તેનું ચૂંટણી કાર્ડ હોઈ તો તેના નંબર પણ આપવાના રહેશે, ત્યારપછી Next ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારું સરનામું દાખલ કરવાનું રહશે. અને રહેઠાણ નો પુરાવો અપલોડ કરવાનો રહેશે જે તમે કોઈપણ એક અપલોડ કરી શકો છો

6) ત્યારબાદ તમે કેટલા સમયથી એ સરનામા ઉપર રહો છો તે ની તારીખ લખવાની રહેશે એ પછી તમારું નામ લખવાનું રહેશે અને કયા સ્થળેથી તમે આ અરજી કરો છો એ શહેર નું નામ લખવાનું રહેશે અને જે તારીખે તમે અરજી કરો છો એ તારીખ પણ લખવાની રહેશે અને તમારે પછી Next ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે તમને જે તમે ફોર્મ ભર્યું છે એનું Preview જોવા મળશે ત્યારે તમારે તમારી બધી જ વિગત એક વખત ચકાસી લેવી સાચી છે કે ખોટી પછી નીચે કન્ફોર્મ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું

7) તમને એક લીલા કલરનું બોક્ષ જોવા મળશે જેમાં તમારા રેફરન્સ લખેલા હશે જે તમારે ખાસ કોઈ પણ જગ્યાએ નોંધી લેવા હવે તમારી ચૂંટણી કાર્ડ માટેની અરજી થઈ ગઈ છે હવે તમે એ રેફરન્સ નંબર થી તમારી પ્રોસેસ ક્યાં સુધી પહોંચી છે એ જાણી શકશો.

નવું ચૂંટણી કાર્ડ કઢાવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

જન્મતારીખ માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ

  • આધાર કાર્ડ
  • જન્મ નો દાખલો
  • પાન કાર્ડ
  • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
  • પાસપોર્ટ

રહેઠાણ માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ

  • ગેસ બીલ
  • રાશન કાર્ડ
  • લાઈટ બીલ
  • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
  • પાસપોર્ટ

વોટર આઇડી કાર્ડ ઓનલાઇન ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા બાદ Next પર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારપછી અરજદાર નો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે અને બીજી વિગતો પણ ભરવાની રહેશે જેવી કે અરજદાર નું નામ ,અટક, મોબાઈલ નંબર અને ઇમેઇલ.

ચૂંટણી કાર્ડ ઓનલાઇન સ્ટેટસ જોવા માટે પ્રોસેસ

ત્યારે એપ્લિકેશન ઓપન કરો ત્યારે નીચે Explore બટન તમને દેખાશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ status of application ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યાર બાદ તમારે જે રેફરન્સ નંબર આપેલો હતો એ લખવાનો રહેશે

Check Status ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમને નીચે બધી જ માહિતી જોવા મળશે એ તમારી ચૂંટણી કાર્ડ ની પ્રક્રિયા ક્યાં સુધી પહોંચી છે

Voter Helpline Applicationઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment